חדש באתר תשלום במזומן לשליח!​

Slide imageSlide imageSlide image

תנאים והגבלות

דידי לק – תוכנית שותפים – תנאים והגבלות

הסכם

בהרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של דידי לק ("התוכנית"), את/ה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאי השירות").

דידי לק שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות שמגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

  • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
  • אתה חייב לחיות בישראל כדי להיות שותף.
  • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
  • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר הנדרש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
  • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
  • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. דידי לק אינה יכולה ולא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות אבטחה זו.
  • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
  • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף על רכישות המוצרים שלך בדידי לק

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים, סרטונים, המלצות או גרפיקה אחרת שאתה או אנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך או בפרופילים שלך ברשת, בדוא"ל שלך או בתקשורת אחרת.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים שישמשו בכל הקישורים בין הפרופילים שלך לאתר דידי לק. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין אתר דידי לק משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים כאלה. קישורים לאתר דידי לק המוצבים בפרופיל הפרסום שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים". תרוויח עמלות הפניה רק לגבי מכירות של מוצרי דידי לק המתרחשות ישירות דרך קישורים מיוחדים; לא נהיה אחראים כלפיך ביחס לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של עמלות שיצברו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות/עמלות הפניה ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהפרופיל, הדוא"ל או תקשורת אחרת שלך אל https://didilak.com ולהשלים הזמנה עבור מוצר במהלך אותה הפעלה.

אנו נשייך אלייך עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נצבור לך עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו. אנו יכולים לצבור לך עמלות רק על עסקאות שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כראוי, אשר עוקבים אחריהם אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.

על כל רכישה שהתבצעה והושלמה באמצעות קישורי השותף שלך תתחיל לצבור עמלה בחשבון השותף, עמלה אשר הוסכמה מראש בין שני הצדדים.

את העמלות שיצברו בחשבון שלך תוכל לממש ולהמיר לכסף ברכישה בעמדת הקופה באתר בלבד.

זיהוי עצמך כשותף של דידי לק

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום שלך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את מערכת היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מדידי לק או להביע או לרמוז כל קשר או זיקה בינינו לבינך או לכל אדם או ישות אחרת. למעט המותר במפורש בהסכם זה (כולל בהבעה או ברמז)

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך תוכנית זו ייחשבו כלקוחות שלנו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של פרסום והצגת הקישורים בפלטפורמות שלך ולכל החומרים המופיעים בהם. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– התפעול הטכני של העמודים ופלטפורמות הפרסום שלך וכל הציוד הקשור
– הבטחת פרסום הקישורים המיוחדים  אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (כולל ללא הגבלה כל הגבלה או דרישות שהוטלו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך)
– שמירה על חוקי השתתפות ומגבלות פרסום בקבוצות וואטספ / פייסבוק או כל קבוצה אחרת בה תפרסם את הקישורים
– הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים בפלטפורמות בהם בחרת לפרסם (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בקישורים מיוחדים או משויך אליהם)
– להבטיח שהחומרים המתפרסמים על ידך אינם מפרים או מפרים את הזכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– להבטיח שהחומרים המתפרסמים על ידך אינם פוגעניים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
– הבטחה שהפרסום שלך חושף בצורה מדויקת והולמת, בין באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם בדרך אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספים ממבקרים, לרבות, היכן רלוונטי, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים להציג תוכן ו/ או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועשויים למקם או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה. סמכות השיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו' נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 והכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיידית את השימוש, ותסיר מהפרופיל שלך, את כל הקישורים אל https://didilak.com, ואת כל הסימנים המסחריים, הלבוש המסחרי והלוגו שלנו, וכל שאר החומרים שלנו. המסופק על ידינו או בשמנו אליך בהתאם לכך או בקשר עם התוכנית. דידי לק שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת.

תקופת ההסכם תחול כל עוד תמשיך לשלם את דמי התפעול החודשים בעבור המערכת על סכום ההוסכם ביננו מראש.

סיום

לדידי לק, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של דידי לק מכל סיבה שהיא בכל עת. סיום כזה של השירות יגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ולוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי. דידי לק שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה ביניהם

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנובעים בהקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

כתבי ויתור

אין אנו נותנים אחריות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לתוכנית או למוצרים כלשהם שנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות לגבי כושר, סחירות, אי-הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצועים, עסקה או שימוש מסחרי). בנוסף, איננו מצהירים כי פעולת דידי לק תהיה רציפה או נקייה מטעויות, ולא נהיה אחראים להשלכות של הפרעות או שגיאות כל

חקירה עצמאית

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו. אתה מבין שאנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או מתחרים. הערכת באופן עצמאי את הרצוי להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על כל ייצוג, ערבות או הצהרה אחרת מאשר כמפורט בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה), כל עסקאות או פעילויות במסגרת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או כל אחד מהשותפים שלנו תוגש לבוררות סודית, אלא שבמידה שאתה בכל דרך שהיא הפרה או איימה להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש צו מניעה או סעד מתאים אחר בכל בית משפט מדינתי או פדרלי (ואתה מסכים לסמכות שיפוט ומקום לא בלעדיים בבתי משפט כאלה) או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. . בוררות על פי הסכם זה תתנהל על פי הכללים הנהוגים אז של איגוד הבוררות האמריקאי. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן לרשום אותו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת. במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, שום בוררות לפי הסכם זה לא תצורף לבוררות שבה מעורבים כל צד אחר בכפוף להסכם זה, בין אם באמצעות הליכי בוררות ייצוגיים ובין אם בדרך אחרת.

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ישראל, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להמחות הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף להגבלה זו, הסכם זה יהיה מחייב, ייקבע לטובת הצדדים ויהיה ניתן לאכיפה כלפי הצדדים ויורשיהם ונציגיהם. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

כישלון של דידי לק לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין דידי לק ומסדירים את השימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים קודמים בינך לבין דידי לק (כולל, אך לא רק, כל גרסה קודמת של תנאי השירות)

עגלת קניות